Zielone plantacje

Zielone plantacje – połączenie drzewiastych, krzewiastych i zielnych roślin na określonym obszarze. W miastach pełnią one szereg funkcji, które przyczyniają się do tworzenia optymalnych warunków pracy i rekreacji dla mieszkańców miasta, z których najważniejszymi są poprawa stanu powietrza w mieście i poprawa jego mikroklimatu . Jest to ułatwione dzięki następującym właściwościom zielonych plantacji:

 • absorpcja dwutlenku węgla i uwalnianie tlenu podczas fotosyntezy ;
 • obniżając temperaturę powietrza na skutek odparowywania wilgoci;
 • zmniejszenie hałasu ;
 • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłem i gazami ;
 • ochrona przed wiatrem ;
 • wybór rośliny phytoncids – substancje lotne, które zabijają chorobotwórcze drobnoustroje ;
 • pozytywny wpływ na ludzki układ nerwowy .

Zielone plantacje dzielą się na trzy główne kategorie:

 • powszechne zastosowanie ( ogrody , parki , place , bulwary );
 • ograniczone wykorzystanie (w obszarach mieszkalnych, na terenie szkół , szpitali , innych instytucji);
 • specjalnego przeznaczenia (żłobki, plantacje sanitarno-ochronne , cmentarze itp.).

Norma ogrodnictwa

Normą obszaru małej architektury miejskiej, ustanowioną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), jest 50 m² miejskich terenów zielonych na mieszkańca [1] [2] . Słabe pod względem krajobrazowym są miasta, w których roślinność zajmuje mniej niż 10% powierzchni miasta, dobre – 40-60% [1] .

Norma zielonych powierzchni wspólnych dla dużych miast wynosi 21 m² na osobę {{pod: | 28 | 06 | 2016}} lub 2,1 hektara na 1000 osób.

Zobacz także

 • Architektura krajobrazu
 • Ogrodnictwo partyzanckie
 • Ochronne plantacje leśne

Notatki

 1. ↑ Przejdź do:2 Wybór i uzasadnienie kryteriów środowiskowych do oceny stanu środowiska miejskiego . Biuletyn Uniwersytetu Stanowego Pacyfiku. Sprawdzono 28 lipca 2016 r. Zarchiwizowano 28 czerwca 2016 r.
 2. ↑ “System kształtowania krajobrazu Astany spełnia jego potrzeby tylko o 37 procent” – naukowiec gleba-geograf, ekolog V. Bobrovnik . «ҚазИнформ». Sprawdzono 28 lipca 2016 r. Zarchiwizowano 28 czerwca 2016 r.

Literatura

 • Yakushina EI, Woody rośliny w ogrodnictwie w Moskwie. M .: Nauka , 1982. 160 str.
 • Stan i ochrona środowiska Perm w 2000 r .: materiały referencyjne i informacyjne. Miejski Departament Ekologii i Gospodarki Przyrodniczej. Perm, 2001.
 • Zasady tworzenia, utrzymywania i ochrony terenów zielonych w mieście Moskwa: Zatwierdzone uchwałą rządu Moskwy z dnia 10 września 2002 r. Nr 743-PP, zmienione rezolucją rządu Moskwy nr 386-PP z dnia 11 maja 2010 r . – M., 2010. – 289 str.

Start a Conversation

Your email address will not be published.