Zagrożenie dla środowiska

Zagrożenie ekologiczne to każda zmiana parametrów funkcjonowania systemów naturalnych, antropogenicznych i przyrodniczo-antropogenicznych, prowadząca do pogorszenia jakości środowiska poza granice ustalonych norm. Przyczyną zagrożeń środowiskowych są zagrożenia środowiskowe, przez które rozumie się każdy proces naturalny i (lub) antropogeniczny, zjawisko prowadzące do zmiany parametrów jakościowych elementów środowiska poza granice ustalonych norm. Istnieją dwa rodzaje czynników ryzyka środowiskowego: naturalny i antropogeniczny.

Start a Conversation

Your email address will not be published.