Za granicą

Zamor – śmierć ryb i innych zwierząt wodnych spowodowana zmniejszeniem ilości tlenu rozpuszczonego w wodzie, a także pojawieniem się w wodzie trujących substancji. Rozróżnij letniego i zimowego zamora. Lato obserwowano stojących stawów o znacznej fito- rozwoju i zoo plankton , a zatem dużą ilość substancji organicznych w rozkładzie, który pobiera tlen rozpuszczony w wodzie, Zamora często występuje w nocy (w przypadku braku fotosyntezy), czasami w dużych zbiornikach o przedłużonym spokoju – na Morze Azowskie i niektóre jeziora południowe. Zimowy zamor obserwuje się pod lodem i jest konsekwencją słabego dopływu tlenu do zbiorników, czasami – obecności w wodzie dużej ilości substancji humusowych i tlenku żelaza – dzieje się to naPrypeć , Ob i inni. Zamrażanie może prowadzić do zanieczyszczenia zbiorników ściekami przemysłowymi zawierającymi trujące substancje.

Źródła

  • Українська радянська енциклопедія : [у 12-ти т.] / Cel. Ed. M. P. Bazhan ; rzadko: O. K. Antonow ta w. – 2-on miły. – K .: Golov. Ed. URE, 1974-1985.

Start a Conversation

Your email address will not be published.