Technoekologia

Technoekologia (z greckiego techne – art, skill) to dział ekologii, który bada źródła i możliwy wpływ działań technologicznych na środowisko [1] . Jest to stosowany kierunek w otoczeniu związanym z takimi obiektami działalności człowieka jak energia , przemysł , rolnictwo , transport , nauki wojskowe i tym podobne.

Tehnoekologiya definiuje woluminów, mechanizmy i skutki oddziaływania na środowisko, zdrowie ludzi różnych branż i obiektów, a zwłaszcza ich wykorzystywania zasobów naturalnych, rozwój regulacji zasobów naturalnych i środków ochrony przyrody , zajmuje się problemami recyklingu zniszczony produkcję i reprodukcję odpadów ekosystemów , czystszej produkcji.

Notatki

  1.  Voytsitsky AP Tehnoekologіya: pіdruchnik / Voytsitsky AP VP Dubrovsky, Bogolyubov VM; Ed. VM Bogolyubov. – К .: Аграрна освіта, 2009. – 533 с.

Źródła

  • Musienko M. M., Serebryakov V. V., Brion O. V. Ekologia: słownik Tlumachny.
  • Tehnologicokologiya: nauchn. посіб. dla stadniny. vis. n. wyłączony / VM Udod, VV Trofimovich, OS Voloshkina, OM Trofimchuk; М-во освіти і науки України, Нац. acad. Nauki Ukrainy, Kijowski Uniwersytet Narodowy. odpuść to. T. Shevchenko. – K., 2007. – 195 z.: Іlustr.

Start a Conversation

Your email address will not be published.