Światowy dzień ochrony środowiska

Światowy dzień ochrony środowiska ( ang.  Earth Overshoot Day ) – dzień, w którym liczba zasobów odnawialnych używanych przez człowieka przekracza ilość, którą Ziemia może odtworzyć w ciągu roku. Eksperci porównują ślad ekologiczny człowieka (ludzkie zużycie zasobów odnawialnych) z bio-pojemnością (zdolność planety do odzyskiwania i absorpcji odpadów, w tym CO 2 ) [1] .

Obliczanie dnia jest Global Footprint Network (the GFN) według wzoru: (globalny potencjał biologiczny) / (Global Footprint) x 365. Po resztę obliczonej pory, świat nadal żyje, zużywa zasobów planety „na kredyt” – dalsze zmniejszenie zapasów zgromadzonych na charakter całej poprzedniej historii i gromadzą się dwutlenku węgla do atmosfery.

Pierwszy dług ekologiczny odnotowano 29 grudnia 1970, gdy niedobór zasobów był tylko dwa dni. Każdego roku ten dzień jest przed wszystkim: w 2000 roku, to cecha została przekazana na początku października 2013 roku – 20 sierpnia 2014 – 19 sierpnia 2015 – 13 sierpnia. W 2016 roku, w dniu, kiedy planeta Ziemia mogłaby obciążyć ich mieszkańcy, mamy już 8 sierpnia [2] .

Według GFN, każdego roku ludzkość wydaje tyle zasobów odnawialnych, ile może zapewnić tylko 1,6 taką planetę jak Ziemia. Jeśli ślad ekologiczny pozostanie na tym samym poziomie, do 2030 r. Ludzkość będzie potrzebować dwóch Ziem, a Dzień Długu Ekologicznego będzie pod koniec czerwca.

Notatki

  1. ↑ Światowy Dzień Długu Ekologicznego . Witryna WWF Russia .
  2. ↑ Dzień Overshoot Earth . Globalna sieć footprintów .

Start a Conversation

Your email address will not be published.