Środowisko

Środowisko jest uogólnioną koncepcją, która charakteryzuje naturalne warunki danej miejscowości i jej stan ekologiczny . Środowisko jest zwykle postrzegane jako część środowiska,które współdziała z tym żywym organizmem (ludzkim, zwierzęcym itd.), Włączając w to przedmioty natury ożywionej i nieożywionej.

Zwrot środowisko , zazwyczaj używany do opisania warunków środowiskowych na powierzchni ziemi , jej lokalnych i światowych ekosystemów oraz ich interakcji z człowiekiem . W tym sensie termin ten jest używany w umowach międzynarodowych. [1]

W czasach nowożytnych działalność człowieka obejmowała praktycznie całą powierzchnię geograficzną , a jej skala jest teraz porównywalna do skali naturalnych procesów naturalnych, które negatywnie wpływają na stan środowiska. [1] Środowisko jest środowiskiem ludzkiego zamieszkania i działalności , całego świata otaczającego człowieka, w tym środowiska naturalnego i antropogenicznego. [1]

W ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych powołał specjalną organizację – Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych ( Eng.  UNEP ). Aby zwrócić uwagę na kwestie ochrony środowiska, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Światowy Dzień Środowiska .

Definicja prawna terminu w Rosji

W Rosji – Federacja Rosyjska, prawna definicja “sprzyjającego środowiska” została podana w art. 1 ustawy federalnej nr 7-FZ “O ochronie środowiska” z 10 stycznia 2002 r . :

Korzystnym środowiskiem jest środowisko, którego jakość zapewnia zrównoważone funkcjonowanie naturalnych systemów ekologicznych, obiektów naturalnych i przyrodniczo-antropogenicznych.

Oczywiście ustanowienie prawnego faktu “zrównoważonego funkcjonowania naturalnych systemów ekologicznych” jest znaczącą złożonością z praktycznego punktu widzenia. Dlatego konieczne jest zwrócenie się do definicji innego terminu, podanego w tym samym artykule 1:

Normy w zakresie ochrony środowiska (zwane dalej również normami ochrony środowiska) – ustanowione normy jakości środowiska oraz normy dotyczące dopuszczalnego wpływu na środowisko, które zapewniają zrównoważone funkcjonowanie naturalnych systemów ekologicznych i zachowanie różnorodności biologicznej.

Tym samym prawo do korzystnego środowiska zapewnia system standardów środowiskowych, a kryterium przestrzegania tego prawa jest spójność jakości środowiska i wpływów na niego przy odpowiednich normach środowiskowych.

Zobacz także

  • Dzień ochrony środowiska
  • Czynniki środowiskowe
  • Ochrona przyrody
  • Biosfera
  • Noosfera

Notatki

  1. ↑ Przejdź do:3 Środowisko / Rosyjski słownik encyklopedyczny. / rozdziały. Ed. A. M. Prochorow. – Moskwa: “The Great Russian Encyclopedia”, 2000. – P. 1090 (książka 2).

Literatura

  • Horn R. Marine chemistry. – Moskwa: Mir, 1972. – 398 pkt.
  • Allaby M. Podstawy nauk o środowisku. 2 edycja. Routledge. Londyn, Nowy Jork – 323 pkt. – ISBN 0-415-21175-1 .
  • Snytko VA , Sobiesevich AV Wkład akademika IP Gerasimova w problem monitorowania środowiska // Problemy monitorowania ekologicznego i modelowania ekosystemów. – 2017 r. – Т. 28, № 1. – С 9-17.

Start a Conversation

Your email address will not be published.