Resomation

Alkalicznej hydrolizy (od łac.  Ponowna – odnowienie i grecki. Σώμα – ciało, dosłownie – „Odrodzenie”) – Technologia rozpuszczanie zwłok , opracowanych przez szkockich naukowców Sandy Sullivan (Sandy Sullivan) w 2007 roku i promowany na rynku usług pogrzebowych firmy, którą założył Resomation Ltd.

Technologia

Ciało umieszczone jest w szczelnej komorze – rezomatorze wypełnionym roztworem wodorotlenku potasu , ciśnienie w komorze wzrasta do 10 atm , a temperatura osiąga 180 ° C. W tych warunkach demineralizacja stałych tkanek i całkowite rozpuszczenie tkanek miękkich następuje w ciągu 2,5-3 godzin.

Po ochłodzeniu resomatora komory, przemyto go gorącą wodą, pozostają nierozpuszczone usuwa się, suszy się w specjalnym piecu (~ 10 minut) i miele się w postaci białego proszku, który jest wydawany i przyjaciół zmarłych.

Zalety

Główne zalety w stosunku do innych metod zniszczenia pozostałości hydrolizy alkalicznych

  • W porównaniu z kremacji: przyjazności dla środowiska, ponieważ nie uwalnia CO ; Stosunkowo niskie zużycie energii;
  • W porównaniu z pochówku w ziemi, szybkość rozkładu ~ 3 godzin, w porównaniu do kilkudziesięciu lat.

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *