Refugia

Refugium ( łac.  Refugium – schron) to odcinek powierzchni Ziemi lub Oceanu Światowego, gdzie gatunek lub grupa gatunków przeżyła lub przeżyła niesprzyjający okres czasu geologicznego, podczas którego te formy życia zniknęły w dużych przestrzeniach.

Przyjmuje się, że gatunek nie tylko może przetrwać w refugium, ale także później ponownie rozprzestrzenić się na nim w szerszej przestrzeni.

Na przykład ostoje plejstoceńskie to terytoria położone na południe od granicy rozmieszczenia lodowców w tym okresie. Zakaukazie to ostoja lodowcowa wielu gatunków roślin i zwierząt towarzyszących. Trakt Doly jest ostoją flory stepowej w Rezerwacie Prioksko-Terrasniy . Dovey Utes to ostoja zachodnio-specyficznego, ciepłego reliktowego gatunku roślin na południu rosyjskiego Dalekiego Wschodu .

Literatura

  • Bykov BA Słownik ekologiczny. – Alma-Ata: Science, 1983. (str. 216
  • Coyne, Jerry A. i Orr, H. Allen. 2004. Specjacja . Sunderland: Sinauer Associates, Inc. ISBN 0-87893-091-4

Start a Conversation

Your email address will not be published.