Redukcja populacji płazów

Gwałtowny spadek liczby płazów , w tym lokalnej masowego wymarcia , było zauważalne od 1980 roku na całym świecie. Redukcja ta jest postrzegana jako jedno z głównych zagrożeń dla globalnej różnorodności biologicznej , a przyczyny tego są uważane za kilka przyczyn, w tym choroby , zniszczenia i zmiany siedlisk , wyzysku, zanieczyszczenia , stosowania pestycydów , nowo pojawiły się gatunki , zmiany klimatu i wzrost poziomu promieniowania ultrafioletowegotyp B (UV-B). Jednocześnie, wiele z powodów zmniejszenia liczby płazów są wciąż słabo poznane i są przedmiotem ciągłych badań. Obliczenia oparte na szybkości skurczu przewidują, że obecny współczynnik skurczu może być 211 razy większy niż redukcja tła; oszacowanie wzrasta do poziomu 25039-45474 razy w przypadku włączenia do obliczeń gatunków zagrożonych. [1]

Notatki

  1.  McCallum, ML 2007. Odmowa lub wymarcie płaza? Aktualne spadki Stopień wygaśnięcia krasnoludków. Journal of Herpetology. 41 (3): 483-491 ( zarchiwizowanej kopii . Źródło 31 grudnia 2008.zarchiwizowanych 17 grudnia 2008 roku )

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *