Powstanie

Pojawienie lub wschodzących (od Eng.  EMERGENT – powstaje nagle pojawi) [1], w teorii układów – obecność każdego systemu specyficzne właściwości nie związanego z jego elementów, jak również ilość innych elementów niż specjalnych wiązań szkieletowych; nieredukowalność właściwości układu do sumy właściwości jego składników; synonim efektu ogólnoustrojowego .

W biologii i ekologii pojęcie emergencji można wyrazić następująco: jedno drzewo nie jest lasem, nagromadzenie pojedynczych komórek nie jest organizmem. Na przykład właściwości gatunku biologicznego lub populacjibiologicznej nie reprezentują właściwości poszczególnych osób, pojęcia odziedziczalności , płodności , śmiertelności nie mają zastosowania do poszczególnych osób, ale mają zastosowanie do populacji lub gatunku jako całości.

W ewolucjonizmie wyraża się pojawienie się nowych jednostek funkcjonalnych systemu, które nie ograniczają się do prostych permutacji już istniejących elementów.

W gleboznawstwie : wylęgarnią gleby jest płodność .

W klasyfikacji systemów emergencja może być podstawą ich systematyki jako kryterium systemu.

Zobacz także

  • Prawo hiperbolicznego wzrostu populacji Ziemi
  • Synergia
  • Krajobraz
  • Emergent evolution
  • Gestalt
  • Nadzór
  • Synergetics
  • Biologia systemu
  • Prywatne nauki

Notatki

  1. ↑ Powstanie // Słownik słów obcych .- Komlev NG, 2006.

Start a Conversation

Your email address will not be published.