Ochrona środowiska

Normalnie, często używane wyrażenie ochrona środowiska nazywa się zwykle systematyczny i naukowo uzasadnione ludzkiej aktywności, w tym ochrony środowiska, niezbędnych do satysfakcjonującego życia wszystkich organizmów na świecie , w tym człowiek sam siebie. Jednak samo pojęcie jest zdefiniowane bardzo ogólnikowo i często niewłaściwie interpretować na wiele różnych sposobów nienaukowych. Ponadto, nie jest również dokładnie mylić z pojęciem ekologii (lub z okresem względnej ochrony ), który jest również często interpretowane dość nieprecyzyjnie lub nieprawidłowo. Absolutnie dokładna definicja tego pojęcia jest stosunkowo trudne, a nawet jego liczne definicje zawodowe są bardzo ogólne i niejasne (często bez sensu).

Dla rozwoju międzynarodowych działań w zakresie ochrony środowiska jest kluczowa, a następnie Deklarację Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska  i innych  dokumentów zrównoważonego rozwoju .

W Czechach to zawiera prawną definicję prawa ochrony środowiska na środowisko: „Ochrona środowiska obejmuje działania, które zapobiegają zanieczyszczeniu lub szkody dla środowiska lub zanieczyszczenie lub uszkodzenie jest ograniczone lub wyeliminowane. Zawiera ochronę jego poszczególnych składników, lub konkretnych typów ekosystemów i ich relacji, ale także ochrony środowiska jako całości. “