Niekorzystne warunki meteorologiczne

Niekorzystne warunki meteorologiczne – stan środowiska powietrznego lub warunki meteorologiczne, które przyczyniają się do gromadzenia się szkodliwych (zanieczyszczających) substancji w warstwie powierzchniowej powietrza atmosferycznego. Zgodnie z rozporządzeniem Federalnej Służby Nadzoru w sferze zarządzania przyrodą Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ekologii Federacji Rosyjskiejod 01.03.2011 № 112 “W sprawie zatwierdzenia instrukcji do realizacji państwowej kontroli nad ochroną powietrza atmosferycznego” zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza podczas niekorzystnych warunków pogodowych jest integralną częścią działalności ochrony powietrza przedsiębiorstwa, jeśli takie działania są zawarte w granicach maksymalnych dopuszczalnych emisji. Środki dotyczące regulacji emisji dla przedsiębiorstw przemysłowych są opracowywane zarówno w odniesieniu do projektowanego, jak i istniejącego obiektu, z uwzględnieniem specyfiki konkretnych gałęzi przemysłu. Wielkość redukcji emisji zależy od specyfiki emisji, specyfiki reliefu, rozwoju itp. I powinna zapewnić zmniejszenie stężenia zanieczyszczeń w warstwie powierzchniowej atmosfery: • w pierwszym trybie o 15-20%; • w drugim trybie – o 20 – 40%; • w trzecim trybie – o 40 – 60%,

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *