Lista regionalnie rzadkich roślin regionu Lugansk

Lista regionalnie rzadkich roślin z regionu Ługańsk jest listą zawierającą listę gatunków roślin , które nie są wymienione w Czerwonej Księdze Ukrainy , ale są rzadkie lub zagrożone w regionie Ługańska .

Historia

Lista regionalna rzadkich roślin i zwierząt pojawiła się w Ługańsku (następnie woroszyłowskim) najpierw nie tylko na Ukrainie , ale także w ZSRR w 1978 roku.

Od czasu rozpadu ZSRR, po raz pierwszy taka lista została zatwierdzona decyzją Rady Regionalnej w Ługańsku z 25 grudnia 2001 roku, nr 20/21. W dniu 3 grudnia 2009 r., Decyzją nr 32/21 Rady Regionalnej w Lugansku, zatwierdzono nową listę gatunków roślin wymienionych w Czerwonej Księdze Ukrainy, które podlegają specjalnej ochronie na obszarze regionu Ługańsk. Obejmuje 5 gatunków porostów , 6 gatunków alg i 184 gatunków roślin naczyniowych .

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *