Konsultacje środowiskowe

Konsulting środowiskowy to kompleks prac związanych ze środowiskowym wsparciem działalności organizacji budowlanych i projektowych, przedsiębiorstw wszystkich branż, administracji jednostek komunalnych i regionalnych, głównie w projektach oszczędzających zasoby, oraz w projektach mających na celu zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia środowiska przez przedsiębiorstwa. Jedna z usług doradztwa w ogóle.

Usługi tej sfery mogą być podobne do następujących:

 1. Ekologiczna certyfikacja sprzętu, produkcji, przedsiębiorstw, produkcji i obiektów naturalnych, terytoriów.
 2. Przeprowadzenie kompleksowej ekologicznej i ekonomicznej analizy funkcjonowania istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych.
 3. Konsulting środowiskowy w zakresie ochrony środowiska przedsiębiorstw:
  • planowanie działań środowiskowych i ocena ich skuteczności;
  • opracowanie środków mających na celu zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów materialnych i energetycznych w przedsiębiorstwie, w tym zasobów wtórnych;
  • opracowanie środków mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i odpadów w przedsiębiorstwach;
  • poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami;
  • wybór dla konkretnych przedsiębiorstw z najlepszymi technologiami i sprzętem do celów ochrony przyrody.

Start a Conversation

Your email address will not be published.