Konsorcjum (biologia)

Konsorcjum (od ang.  Konsorcjum – współudział Wspólnoty) – jednostkę konstrukcyjny społeczności ekologicznej , łącząc autotroficzne i organizmów heterotroficznych podstawie przestrzennego (miejscowe) i żywności (tropowych) wiązania [1] .

Przedstawienie konsorcjum jednostkę strukturalną biogeocoenose sformułowano w literaturze Rosyjskiej początku 1950 zoolog V. N. Beklemishevym (1890/62) „każdy organizm jest zwykle częścią ogólnej społeczności ekologicznych nie jest sama w sobie, lecz jako część kakogo- konsorcjum składające się ze specjalnego rodzaju – edificator konsorcjum a liczba osób – i epibiontów endobiontów, złożony na edificator ciała ” [2] . Zakończone, lecz bardzo ogólną definicję podano Geobotanist LG Ramenskii (1884-1953), który realizuje konsorcjum „kombinacja organizmów heterogenicznych, które są ściśle ze sobą powiązane, w ich metabolizowania powszechne znane” [3] .

Koncepcja konsorcjum

Populacja zielonej rośliny nazywana jest rdzeniem lub wyznacznikiem konsorcjum , pozostałe organizmy to konsorcja . Tak więc, może ona być w leśnictwie rdzenia biogeocoenose konsorcjum świerk , Consort – różne owadyżerujące na koszt świerk, grzyby pasożytujące na świerk, ptaków zagnieżdżenia w nim itp Zależności między organizmami w konsorcjów są bardzo zróżnicowane … W niektórych przypadkach, małżonki są związane bezpośrednio z roślin samożywnych (po prawej), w innych – pośrednio (pośrednio) przez innych małżonków; w niektórych przypadkach wyznacznik konsorcjum jest źródłem substancji i energii dla małżonka (tak zwanego troficznegokomunikacja ), w innym przypadku wykorzystywany jest jako siedlisko ( linki tematyczne ), w niektórych przypadkach istnieją połączenia mieszane.

Liczba gatunków organizmów tworzących konsorcjum jest bardzo duża. Jako małżonkami są kręgowce i bezkręgowce , grzyby , bakterie , promieniowce , pierwotniaki itp.

Notatki

  1. ↑ Biololgy: encyklopedia / wyd. M. S. Gilyarova. – M .: The Great Russian Encyclopedia, 2003. – str. 278. – 864 s.
  2. ↑ Beklemishev VN O klasyfikacji połączeń biocenologicznych (symfizjologicznych) // Bull. Moskwa. Społeczeństwo. test. natura, osobno. Biol .. – 1951. – T. LVI, tom. 5.
  3. ↑ Ramensky LG o niektórych głównych postanowień nowoczesnej geobotaniki // Bot. Journal – 1952. – str. 37, nr 2.

Start a Conversation

Your email address will not be published.