Kolonizacja (biologia)

Kolonizacja – w biologii jest procesem, w którym gatunki żywych organizmów rozwijają nowe terytorium lub region.

Przykłady kolonizacji

Ptaki:

  • kolonizacja egipskiej czapli Nowego Świata ;
  • kolczasta żółta skolonizowała zachód Europy ;
  • kolonizacja Wielkiej Brytanii przez małą białą czaplę ;
  • Kolonizacja wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej przez genialne małe opium .

Ważki:

  • kolonizacja Wielkiej Brytanii przez ważkę gatunku Erythromma viridulum .

Motyle:

  • kolonizacja brytyjskiej ćmy sosnowej .

Start a Conversation

Your email address will not be published.