Globalny projekt lądowy

Projekt „Global Land” ( . Angielski  globalnego Land przez Project, GLP , został przemianowany Globalnego Programu ziemia – „ Globalny Program Ziemia ” w 2016 roku ) – inicjatywa badaniu przyszłości Ziemi . Projekt został stworzony przez Międzynarodowy Program Geosfery i Biosfery (zakończony w 2015 r. ) Oraz Międzynarodowy Program Wymiaru Ludzkiego. Ma na celu zrozumienie zmian w systemach lądowych, biorąc pod uwagę perspektywy szybkiej i masowej globalnej zmiany w środowisku. Celem tego projektu jest “zmierzenie, modelowanie i zrozumienie powiązanego systemu ludzkiego i środowiska”.

Plan studiów dotyczący projektu Globalna Ziemia opisuje zagadnienia naukowe, które według społeczności badawczej systemów naziemnych mają kluczowe znaczenie w następnej dekadzie. Projekt Global Land ma trzy cele, które określają zakres badań:

  • Zidentyfikować agentów, strukturę i charakter zmian w powiązanych systemach człowieka i środowiska na lądzie i określić ich wpływ na powiązany system;
  • Oceń, w jaki sposób wpływ powyższych usług na ekosystem wpływa na powyższe zmiany;
  • Zidentyfikować charakter i dynamikę wrażliwych i zrównoważonych powiązanych systemów ludzkich i środowiskowych w celu interakcji z zakłóceniami, w tym zmianami klimatycznymi .

Start a Conversation

Your email address will not be published.