Electrofloatation

Elektrofloatacja jest fizykochemiczną metodą oczyszczania wody z nierozpuszczalnych (rozproszonych) substancji. Metoda polega na przeprowadzeniu elektrolizy wody na nierozpuszczalnych elektrodach i efekcie flotacji . W procesie elektroflotacji nierozpuszczalne zanieczyszczenia powstają na powierzchni ścieków, przenoszone przez pływające mikropęcherzyki gazów elektrolitycznych.

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *