Ecosofia

Ekozofia lub ecofilozofia – neologizm , oznaczający nowy kierunek myśli filozoficznej, dosłownie: “filozofia ekologiczna”. Ekozofia jest zwykle rozumiana jako zestaw pojęć norweskich i francuskich filozofów Arne Ness (założyciela “głębokiej ekologii”) i Feliksa Guattariego (postmarksistowskiego i założyciela schizoanalizy).

Definicja pojęcia

Termin ten został po raz pierwszy użyty przez norweskiego filozofa Arne Nessa w 1973 roku . Był fundamentem jego filozofii ru en i był synonimem “ekologicznej mądrości”. Sam Ness definiuje ekozofię w następujący sposób:

Przez ekozofię rozumiem filozofię ekologicznej harmonii lub równowagi. Jak każda “sofia” zawiera normy, zasady, postulaty, priorytety i hipotezy dotyczące stanu rzeczy we wszechświecie. Obszary zainteresowań ekozofii są zmienne i obejmują nie tylko fakty dotyczące zanieczyszczeń, zasoby, populację itp., Ale także priorytety wartości [1] .

Zobacz także

  • Ekologia
  • Uprość
  • Zrównoważony rozwój

Notatki

  1.  Drengson, A. i Y. Inoue, wyd. (1995) Ruch głębokiej ekologii: antologia wprowadzająca. Berkeley: Wydawnictwo Północnoatlantyckie.

Start a Conversation

Your email address will not be published.