Drzewa dla życia

Życie Drzewa ( Eng.  Trees for Life – «Drzewa dla życia”) charytatywnej organizacji ekologicznej z siedzibą w szkockiej miejscowości Findhorn (ang.) Rosyjskim. ( Moray ) w 1989 roku.

Organizacja stawia sobie za główny cel odtworzenie i zachowanie lasu kaledońskiego , obejmującego niegdyś znaczną część szkockich wyżyn . Długookresowym celem strategicznym jest przywrócenie całkowitego obszaru dzikiej przyrody do 1600 km² i ponowne wprowadzenie wcześniej zamieszkałych gatunków zwierząt – bóstwa Eurazji , dzika , rysia i wilka [1] .

Rocznie ponad 100 000 drzew jest sadzonych przez personel organizacji i wolontariuszy. Łącznie od 1989 roku zasadzono w sumie około miliona drzew. [2] Sadzonki miejscowych gatunków drzew są używane do sadzenia – sosna , brzoza , jarzębina , osika , dąb , leszczyna i jałowiec .

Notatki

  1. ↑ Drzewa dla życia – Nasza wizja . Fundusz charytatywny Drzewa dla życia. Zweryfikowano 28 kwietnia 2009. Zarchiwizowano 30 marca 2012 r.
  2. ↑ O drzewach dla życia

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *