Dem (biologia)

Dem (z greckich demonstracji – “ludzie, populacja”) lub populacja genetyczna – stosunkowo niewielka wewnątrzgatunkowa grupa podobnych osobników żyjących na ograniczonym obszarze i krzyżujących się. Liczba osób składających się na deme może ulegać wahaniom w czasie, ale zwykle dochodzi do kilkudziesięciu osób [1] .

Zazwyczaj dema w pewnym stopniu pokrywają się z sąsiednimi demami. W przyrodzie demony, podobnie jak gatunki , mogą pozostać niezmienione przez wiele pokoleń. Ta niezmienność oznacza, że ​​w tym czasie nie nastąpiła żadna zmiana w strukturze genetycznej człowieka ani w środowisku, które wpływa na przetrwanie organizmów źródło nie zostało określone 1248 dni ] . Zwykle dem jest stosunkowo krótkotrwałą grupą osób, która istnieje od kilku pokoleń [1].

Przedstawiciele różnych demonstracji jednej populacji mogą różnić się od siebie cechami morfofizjologicznymi [1] .

Notatki

  1. ↑ Przejdź do:3 Dem // Biologiczny encyklopedyczny słownik. / Ch. Ed. M. S. Gilyarov; REDKOL: AA Babaev, GG Vinberg, GA Zavarzin i inni – 2. wyd., Popraw. – Moskwa: Sov. Encyclopedia, 1986. – 831 c.

Start a Conversation

Your email address will not be published.