Degradacja środowiska

Degradacja środowiska ( degradacja przyrody ) – degradacja właściwości przyrody w wyniku czynników naturalnych lub antropogenicznych . Degradacja przyrody wyraża się w całkowitej utracie zdolności natury do wykonywania funkcji zasobów i odtwarzania mediatora. Degradacja przyrody jest możliwa zarówno w wyniku nieuregulowanej działalności człowieka, jak i przyczyn naturalnych; może być wynikiem naturalnych procesów naturalnych: trzęsień ziemi , erupcji wulkanicznych , huraganów itp.

Start a Conversation

Your email address will not be published.