Biont

Biont (z greckiego greckiego βίων ) jest odrębnym organizmem , przystosowanym do życia w określonym środowisku ( biotop ) podczas ewolucji [1] .

Odróżniają aerobionts (gruntów i powietrza mieszkańców) organizmów wodnych (organizmów żyjących w wodzie, między organizmów wodnych wydzielają katarobiontov zamieszkujących nieskażonych wodach na zimno z dużą ilością rozpuszczonego tlenu i saprobionts bytujących zanieczyszczonych wód [2] ), geobiontov (mieszkańcami gleby) pasożyty (w innych organizmów).

W innym sensie Biont – ciała lub jego części, będącego w stanie prowadzić samodzielnego życia; tak Biont można nazwać promienie niektórych morza gwiazd , które są oddzielone od całości, nadal żyć i rozwijać się nowy organizm [2] .

Notatki

  1. ↑ Biont // Wielka Encyklopedia Radziecka : [30 m.] / Ch. Ed. A. M. Prochorow . – 3 ed. – M .: Soviet Encyclopedia, 1969-1978.
  2. ↑ Przejdź do:2 Catharobionts in TSB

Literatura

  • Brandt EK Biont // Encyklopedyczny słownik Brockhausa i Efrona : 86 t. (82 t. I 4 elementy zew.). – St. Petersburg. , 1890-1907.

Start a Conversation

Your email address will not be published.