Biogeografia syntetyczna

Biogeografia syntetyczna ( geografia ekosystemów i biocenoz ) – kierunek badań biogeograficznych charakteryzujący się przyciąganiem złożonych i ilościowych metod z szerokiego zakresu dyscyplin geograficznych i biologicznych. Ocenia cechy biogeograficzne i oryginalność terytoriów pod różnymi kątami i pozwala porównywać naturalne kompleksy terytorialne za pomocą standardowych wskaźników i charakterystyk [1]

Termin

Podstawowa synteza nauk o rozkładzie organizmów rozpoczęła się od teoretycznego połączenia zoogeografii i fitogeografii jako części biogeografii . Wzajemnie się wzajemnie wzbogacają i są niezbędne do badań porównawczo-geograficznych. To jest podstawa nowoczesnej metodologii biogeograficznej.

Krajobraz i zoogeografia ekologiczna jest zawsze związana z cechami florystycznymi tego obszaru. Dlatego właśnie badania zoogeograficzne w największym stopniu przyczyniają się do syntetycznej biogeografii [2] :

Można powiedzieć, że geografia ekosystemów i biocenoz (czyli biogeografii syntetycznej ) zależy w największym stopniu od względnie geograficznych badań nad zoocenozami (lub, które można uznać za synonimiczne, w populacji zwierząt). Wydaje się, że nie jest zbyt paradoksalne stwierdzenie, że jednym z ważnych celów współczesnej zoogeografii jest promowanie jej przerostu i transformacji w biogeografię.

Historia

Syntetyczna biogeografia jako kierunek zaczęła się rozwijać pod koniec lat 60. XX wieku w biogeografii krajobrazu, wraz z gromadzeniem danych ilościowych na temat różnych kompleksów przyrodniczych i terytorialnych.

Podstawą były podstawowe zasady zoogeografii krajobrazu sformułowane przez AP Kuzyakin i AN Formozov i opracowane na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym oraz w Instytucie Geografii ZSRR Akademii Nauk. Dalszy rozwój syntetycznych trendów w biogeografii był promowany przez Międzynarodowy Program Biologiczny (IBE).

Kompleksowe badania obejmowały badanie organizmów roślinnych, kręgowców i zwierząt bezkręgowych gleb i warstw ponadglebowych. W rezultacie można było ocenić nie tylko rezerwy biomasy , ale także całkowity metabolizm poszczególnych grup i główne przepływy energii. Takie szacunkowe badania biosferyczne są przeprowadzane na przecięciu nauk biologicznych i nauk o Ziemi.

AG Bannikov opisuje ten kierunek biogeografii jako [3] :

… uogólnione syntetyczne zrozumienie biocenoz ziemi, tych złożonych i dynamicznych kompleksów, które formują żywe organizmy

– A. G. Bannikov, przegląd książki Biogeografia kontynentów [4]

Syntetyczna biogeografia w latach 70. XX wieku wzbogaciła rozwój koncepcji biogeocenotycznych i ekosystemów, a także systemowych trendów w geografii fizycznej i bilansowania trendów w ekologii. W biogeografii istnieją trzy kierunki – rejestracja, przyczynowość i synteza.

Teoretyczne podstawy nowoczesnej syntetycznej biogeografii zostały opracowane w pracach i pracy doktorskiej przez PP Vtorov .

Notatki

  1.  Vtorov PP Zapasy biogeograficzne i odkostnianie referencyjnych obszarów biosfery. 1978
  2.  Vtorov PP, Drozdov NN Biogeografia. 1978, 2001
  3.  Bannikov AG Syntetyczna biogeografia // Przyroda. Nr 7. 1975.
  4.  Vtorov PP, Drozdov NN Biogeografia kontynentów. Moskwa: Oświecenie, 1974. 223, [1] str.

Literatura

  • Zenkevich LA O zadaniach, przedmiocie i metodzie biogeografii morskiej // Zoological Journal, 1947. Vol. 24. Issue 3.
  • Bannikov AG Syntetyczna biogeografia // Nature. No. 7. 1975. P. 109-110.
  • Vtorov PP Podejścia i metody współczesnej syntetycznej biogeografii / / Współczesne problemy zoogeografii. M .: Nauka, 1980. str. 31-60.
  • Vtorov PP Zapasy biogeograficzne i odkostnianie referencyjnych obszarów biosfery. W 2 T. Rozprawa doktorska nauk geograficznych. Biogeografia. 11.00.05. M .: CLEOP Ministerstwa Rolnictwa ZSRR i Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego. 1978. tom 1. 278., T. 2. 127 str.
  • Vtorov PP, Drozdov NN Biogeography. Podręcznik dla instytutów pedagogicznych specjalizujących się w biologii i geografii. Moskwa: Enlightenment, 1978. 269, [1] str. : [4] l. yl, 1 litr. karty.
  • Vtorov PP, Drozdov NN Biogeography. Podręcznik dla szkół średnich. M.: Vlados-Press, 2001. 302, [2] str. : 8 litrów. yl.

.

Start a Conversation

Your email address will not be published.