Aridization

Aridyzacja (aridization, from latin  aridus – dry) jest kompleksem procesów mających na celu zmniejszenie stopnia nawilżania terytoriów, co powoduje zmniejszenie produktywności biologicznej ekosystemów poprzez zmniejszenie różnicy między opadami i parowaniem. Z czasem parowanie zaczyna dominować nad opadami. Znaczne wytrzebienie terenu nastąpiło podczas szybkiego rozwoju rolnictwa w związku z wylesianiem i redukcją w wyniku całkowitego parowania ( ewapotranspiracja ).

Przyczyny aridization

Powody mogą być zarówno naturalne, jak i stworzone przez człowieka. Do natury można przypisać cykliczne zmiany klimatu . Antropogeniczne niszczenie roślinności, wypompowywanie wody gruntowej , erozja , burze piaskowe .

Konsekwencje aridization

Konsekwencją aridizacji jest pustynnienie i wzrost stopnia suchości pustynnych terytoriów.

Start a Conversation

Your email address will not be published.